SIEDZIBA FIRMY:
ul. Solarza 1, 20-815 Lublin
Personel
Kategorie

Prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło jest Kierownikiem Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest specjalistą II stopnia z zakresu rentgenodiagnostyki. Autorka lub współautorka ponad 190 publikacji naukowych z radiologii, a zwłaszcza z rentgenodiagnostyki stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, a także ponad 240 doniesień zjazdowych. Organizatorka zjazdów krajowych, wykładowca na licznych kursach szkoleniowych. Jest współautorem podręczników „Radiologia stomatologiczna” i „Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej”, „Współczesna radiologia stomatologiczna”, „ABC radiografii i radiologii stomatologicznej” oraz rozdziału w podręczniku „Chirurgia szczękowo-twarzowa”, a także redaktorem naukowym kilku podręczników z zakresu radiologii przetłumaczonych z języka angielskiego i wydanych w Polsce. Była Przewodniczącą Sekcji Radiologii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Przewodniczącą Sekcji Radiologii Szczękowo-Twarzowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Prezydentem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jest również członkiem założycielem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology, członkiem International Association of Dentomaxillofacial Radiology i członkiem Zarządu Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Promotor 13 zakończonych rozpraw doktorskich oraz licznych prac magisterskich. Jest członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych.

Prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska jest Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II°) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 500 prac, publikacji i doniesień zjazdowych. Odbyła 5 staży zagranicznych. Współautorka podręczników „Radiologia stomatologiczna” (2007), „Tomografia wolumetryczna w praktyce klinicznej” (2011) wyróżnionego Nagrodą Ministra Zdrowia, „Współczesna radiologia stomatologiczna” (Wyd. II 2015), „ABC radiografii i radiologii stomatologicznej” (2016), „Diagnostyka radiologiczna dla stomatologów” (2017), rozdziałów w podręcznikach „Chirurgia szczękowo-twarzowa” (2006), „Periodontologia współczesna” (2013), „Radiologia. Diagnostyka obrazowa” (2014), „Współczesna stomatologia wieku rozwojowego” (2016), „Słownika stomatologicznego angielsko-polskiego i polsko-angielskiego” (1999) oraz „Praktycznego słownika stomatologicznego angielsko-polskiego i polsko-angielskiego” (2016). Przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego, w tym 4 w całości. Jest Prezydentem-Elektem European Academy of Dentomaxillofacial Radiology, Dyrektorem Regionalnym na Europę International Association of Dentomaxillfacial Radiology, Wice-Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Przewodniczącą Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, a także członkiem Zarządu Sekcji Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz członkiem towarzystw European Society of Head and Neck Radiology i European Society of Radiology, Akademii Pierre Faucharda Sekcja Polska i Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”. Promotor 10 ukończonych rozpraw doktorskich. Członek rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Zapraszamy
do nowego gabinetu
Uni-Rentgen
ul. Solarza 1
(Czechów, róg ul. Koncertowej)
Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.